Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

 Trường Chính trị Hoàng Đình Giong lồng ghép nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy tại trường.

Học và làm theo Bác, 53/53 chi, đảng bộ cơ sở huyện Trùng Khánh cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo thực hiện tại đơn vị. Sau khi học tập, các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch làm theo Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Số lượng cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch và cam kết làm theo đạt 93,9%.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trùng Khánh Bế Trọng Hàm cho biết: Trong việc đăng ký học và làm theo Bác, Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp chủ động xây dựng, tổ chức kế hoạch học tập gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề bức xúc tại đơn vị, gắn các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Qua đó, xuất hiện các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong học và làm theo Bác, tiêu biểu có mô hình tự quản về an ninh trật tự tại xóm Bài Ban - Canh Cấp - Keo Việng, xã Phong Nặm đã thành lập đội tự quản, ban hành quy chế hoạt động phối hợp giữa các lực lượng và người dân tại chỗ để giữ gìn an ninh trật tự xóm. Mô hình Chương trình phát thanh thanh niên học tập và làm theo Bác - gương người tốt, việc tốt, nhật ký thanh niên làm theo lời Bác của Đoàn Trường THPT Trùng Khánh, thành lập Câu lạc bộ phát thanh thanh niên, xây dựng chương trình phát thanh thanh niên dài 15 - 20 phút phát hành các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần.

Đối với các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh, việc học và làm theo Bác được duy trì thực hiện bằng các mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, bỏ tiền ống tre, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình, thùng quyên góp “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”... Chị Nông Thị Thu Hà, xóm 9 Bế Triều, thị trấn Nước Hai (Hòa An) chia sẻ: Học và làm theo Bác, Chi hội Phụ nữ xóm thực hiện mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm trong chi tiêu hằng ngày”. Mỗi hội viên tiết kiệm 1 nghìn đồng/ngày trở lên để nuôi lợn nhựa. Mỗi năm, Chi hội tiến hành “mổ lợn” cho hội viên khó khăn vay, sau 5 năm thực hiện mô hình, Chi hội tiết kiệm được trên 33 triệu đồng, giúp các chị em hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình

Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. 15/15 huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo triển khai các nội dung học và làm theo Bác, xây dựng kế hoạch thực hiện. Các cấp ủy Đảng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; xác định khâu đột phá, tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm dư luận quan tâm. Đưa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả, trên 90% cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong, các trung tâm chính trị cấp huyện, các cơ sở giáo dục, các trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, học tập chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ tháng 5/2021 đến nay, 15 lớp thực hiện chương trình đào tạo, lồng ghép nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào bài giảng cho trên 1.500 học viên; tổ chức 212 lớp học tập chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc” cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên hệ thống giáo dục quốc dân với 11.526 lượt người tham dự.

Học và làm theo Bác tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng tập thể, cá nhân; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website