Đảng bộ xã Hồng Ngài học và làm theo Bác

Chi bộ bản Đùng Giàng, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, sinh hoạt định kỳ.

Chi bộ bản Đùng Giàng, xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, sinh hoạt định kỳ.

Đảng bộ xã Hồng Ngài có 272 đảng viên, sinh hoạt tại 10 chi bộ. Hằng năm, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng.

Ông Đinh Văn Hân, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Ngài, cho biết: Hằng năm, 100% số chi bộ và đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Từ năm 2022 đến nay, Đảng ủy xã đã lựa chọn 11 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, củng cố hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh; giải quyết những việc còn vướng mắc tại cơ sở. Trong đó, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân.

Đảng ủy xã Hồng Ngài chú trọng phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Cán bộ chủ chốt, trực tiếp là bí thư chi bộ, trưởng các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch cá nhân học Bác bằng những việc làm cụ thể, tự mình gương mẫu học trước, làm trước. Đồng thời, luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ để lãnh đạo, điều hành; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, Hội Nông dân với phong trào “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội Liên hiệp Phụ nữ thực hiện “5 không, 3 sạch”; Đoàn thanh niên triển khai các mô hình khởi nghiệp... Từ đó, trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Điển hình như mô hình nuôi dê, với hơn 200 con tại bản Đung Giàng; mô hình trồng 4ha mận hậu tại bản Suối Háo, mang lại thu nhập hàng chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng/năm. Đời sống người dân ngày một nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 33,13%; cả 5 bản đều có nhà văn hóa; 3 bản có đường bê tông; trên 90% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia và được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

Bản Đung Giàng là một trong những điển hình trong học tập và làm theo Bác ở xã Hồng Ngài. Bản có 256 hộ, hơn 700 nhân khẩu; chi bộ có 79 đảng viên, tỷ lệ đảng viên trong chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm luôn đạt từ 90% trở lên. Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu gắn với thực tế và tạo sức lan tỏa, Chi bộ bản đã đưa nội dung học tập lồng ghép vào các buổi họp bản, họp chi bộ; gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Lò Văn Thành, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản, cho biết: Chi bộ tập trung chỉ đạo phát triển trồng rừng kinh tế và chăn nuôi có chuồng trại, đảm bảo vệ sinh môi trường, phát huy vai trò của người đảng viên đi đầu, làm trước. Đến nay, bản có 15ha rừng trồng sản xuất; nuôi trên 1.400 con gia súc, 7.000 con gia cầm. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo của bản còn 11%. Bản cũng đã hoàn thành đổ bê tông 12 tuyến đường nội bản, tổng chiều dài hơn 1,4km, kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp 800 triệu đồng. Bên cạnh đó, Chi bộ bản đã chú trọng công tác phát triển Đảng, từ đầu năm đến nay đã có 1 quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng, 2 quần chúng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng.

Công tác kiểm tra, giám sát được Đảng ủy xã triển khai thực hiện đúng Điều lệ Đảng. Từ năm 2022 đến nay, đã kiểm tra, giám sát đối với 3 tập thể và 1 cá nhân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về đạo đức; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trở thành nền nếp.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Hồng Ngài tập trung đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; nhân rộng điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước; tập trung phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website