Cốt cách Bộ đội Cụ Hồ

Hội Cựu chiến binh xã Nguyệt Đức (Thuận Thành) hỗ trợ CCB Đỗ Viết Tiến ở thôn Yên Nhuế 10 triệu đồng xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”.

Ông Nguyễn Văn Thuật, Chủ tịch Hội CCB huyện Thuận Thành cho biết: “Hội xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức Hội. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Hội CCB cấp trên, Thường trực Huyện Hội chủ động phổ biến tới 100% cán bộ, hội viên về chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 theo từng năm. Trong đó, Hội chú trọng biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, mô hình mới trong các phong trào thi đua: “CCB gương mẫu”; “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; “Nghĩa tình đồng đội”...

Tô thắm truyền thống, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” bản lĩnh, kiên trung, tình nghĩa son sắt, Hội chú trọng hướng về cơ sở, hỗ trợ những hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, Hội tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên nghèo, nhất là ủng hộ kinh phí, sửa chữa, xây dựng nhà ở. Hằng năm, Hội chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở rà soát những hộ CCB nghèo, có hoàn cảnh khó khăn cần xóa nhà dột nát, để có kế hoạch chia sẻ, hỗ trợ kịp thời. Từ năm 2017 đến nay, Hội phối hợp MTTQ các cấp sửa chữa, xây mới 69 nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và người có công. Trong đó, Hội tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên ủng hộ gần 400 triệu đồng và hàng trăm ngày công xây dựng 12 ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội”. Tiêu biểu như: Hội CCB xã Nguyệt Đức, Hội CCB xã Đại Đồng Thành, Hội CCB xã Thanh Khương...

 Nêu cao tinh thần trách nhiệm, Hội CCB huyện Thuận Thành hưởng ứng, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao. Hội phát động phong trào mỗi Chi hội có ít nhất một công trình, phần việc CCB đảm nhận. Đến nay, Hội có 116 mô hình CCB tự quản gắn với xây dựng Nông thôn mới. Ông Trịnh Đức Hinh, Chủ tịch Hội CCB xã Hoài Thượng cho biết: Hội có 9 Chi hội với 480 hội viên. Hằng năm, Hội quán triệt các Chi hội xây dựng chương trình, nâng cao chất lượng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh. Trong đó, mỗi Chi hội lựa chọn 1 mô hình cụ thể phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Đến nay, Hội có 9 mô hình CCB tự quản: Chi hội thôn Đông Miếu có mô hình công tác dân phòng; Chi hội thôn Ngọ Xá có mô hình CCB với an toàn giao thông; Chi hội Thượng Trì Ấp với phong trào ngõ xóm bình yên; Chi hội thôn Đại Mão, Lam Cầu, Bình Cầu có mô hình hàng cây xanh... Qua đó, giúp hội viên nâng cao nhận thức và hành động giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ, ứng xử thân thiện với môi trường.

Với bản lĩnh và kinh nghiệm, các cấp Hội CCB trong huyện tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ việc bức xúc phát sinh từ cơ sở, được dư luận quan tâm, nhất là về tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng... Ông Ngô Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB xã Trạm Lộ cho biết: “Công nghiệp về làng sẽ tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Do đó, từ khi Nhà nước có chủ trương xây dựng KCN Thuận Thành 1, Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến công khai, dân chủ dự án tới cán bộ, hội viên và nhân dân. Nhờ đó, đến nay xã Trạm Lộ thực hiện bồi thường được hơn 70 ha đất phục vụ xây dựng, phát triển KCN Thuận Thành 1”.

Thời gian tới, Hội CCB huyện Thuận Thành tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực gắn công tác thi đua với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website