Chi bộ Trường THCS thị trấn Tân Châu: Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác

Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Tân Châu (thứ 2 bên phải qua) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII gắn với thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cấp uỷ, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của trường đạt nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của nhà trường luôn bảo đảm đúng mục tiêu giáo dục - đào tạo của Đảng đề ra, qua việc tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 94-KL/TW, ngày 23/8/2014 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đặc biệt, chi bộ nhà trường luôn chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức, cán bộ một cách nghiêm túc và có hiệu quả, bao gồm phân công nhiệm vụ cho đảng viên, giới thiệu đảng viên mới và bảo đảm công tác tự kiểm tra, giám sát của chi bộ.

Lãnh đạo đoàn thể thực hiện tốt các hoạt động, đẩy mạnh phong trào thi đua đạt hiệu quả cao, góp phần vào sự phát triển của nhà trường; nắm bắt tình hình, kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng viên. 100% đảng viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, quan tâm đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống qua việc tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hằng tháng, trong các buổi sinh hoạt chi bộ đều tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, khoá XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong thực hiện chuyên đề năm 2024 “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”, cấp uỷ Chi bộ xây dựng kế hoạch học tập và làm theo với 2 nhiệm vụ cụ thể về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên phát triển địa phương, đất nước sát hợp với tình hình thực tế, nhiệm vụ chính trị của trường.

Đối với đảng viên, căn cứ kế hoạch của cấp uỷ, chi bộ và chức trách, nhiệm vụ được giao đề ra 1 việc làm theo (về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên phát triển địa phương, đất nước), đưa vào bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện.

Một buổi sinh hoạt Hội đồng Sư phạm nhà trường.

Dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp uỷ Chi bộ, trong 5 năm qua (từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023), Chi bộ Trường THCS thị trấn Tân Châu đạt được nhiều thành tích nổi bật; huy động 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp; quán triệt thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn, giảng dạy bảo đảm khung chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định; thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả dạy và học; tăng cường đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhà trường triển khai thực hiện mô hình “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đạt kết quả cao. Ngoài ra, chi bộ nhà trường còn tích cực đẩy mạnh phong trào tự học, tự bồi dưỡng; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và nghiên cứu khoa học; triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống văn hoá lành mạnh, trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ giỏi.

Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhiều năm liền Trường THCS thị trấn Tân Châu đạt thành tích tiêu biểu, được các cấp khen thưởng; chi bộ nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2023, nhà trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích “Góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website