Thường xuyên học và làm theo Bác để đẩy lùi suy thoái

Thường xuyên học và làm theo Bác để đẩy lùi suy thoái

Trong quá trình mở cửa, đổi mới, bên cạnh mặt tích cực cơ bản, cũng có nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh từ chủ nghĩa cá nhân. Nghiêm trọng nhất là trong Đảng xuất hiện tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ,...

Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Xứ sở sương mù

Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Xứ sở sương mù

Bác lưu lại tại Anh không lâu nhưng ở chính nơi đây, lần đầu tiên Người đọc các tác phẩm của Karl Marx và Friendrich Engels, sau đó định hình tư tưởng chính trị, tìm ra con đường giải phóng dân tộc.

Quảng Ninh: Nhân rộng các mô hình học và làm theo gương Bác

Quảng Ninh: Nhân rộng các mô hình học và làm theo gương Bác

Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã xuất hiện...

Tiêu điểm

Xem nhiều nhất

Liên kết website