Xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

(HCM.VN) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người tổ chức, giáo dục và rèn luyện Công an nhân dân; trong đó, Người có nhiều luận điểm đặc sắc về Công an nhân dân, đây chính là kim chỉ nam, là nền tảng lý luận quan trọng trong sự nghiệp xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong thời...

Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Xứ sở sương mù

Theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Xứ sở sương mù

Bác lưu lại tại Anh không lâu nhưng ở chính nơi đây, lần đầu tiên Người đọc các tác phẩm của Karl Marx và Friendrich Engels, sau đó định hình tư tưởng chính trị, tìm ra con đường giải phóng dân tộc.

Học và làm theo Bác tạo động lực cho sự phát triển

Học và làm theo Bác tạo động lực cho sự phát triển

(HCM.VN) - Các phong trào thi đua học và làm theo Bác đã tạo động lực phát triển cho huyện Kong Chro (Gia Lai). Nhờ đó, số hộ nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc giảm đáng kể trong 3 năm qua.

Tiêu điểm

Xem nhiều nhất

Liên kết website